Coaching

-deze pagina wordt momenteel bewerkt-blokken

Vormen van coaching:
Stappenplan bij coaching
Coaching
Coaching bij echtscheiding
Synergetisch coachen

 

 

Stappenplan bij coaching

Stappenplan om COACHING voor u in mijn praktijk mogelijk te maken

1. Duidelijke leerdoelen

De coach en de cliënt gebruiken de eerste bijeenkomst om samen het doel te bepalen. We maken een stappenplan met leerdoelen, leerresultaten en een overzichtelijke planning.

2. De juiste ‘klik’ vinden

Het moet klikken tussen ons, als gesprekspartners. Coach en cliënt moeten elkaar respecteren en elkaars meerwaarde zien.

Springt er geen enkel vonkje over? Dan is het beter te zoeken naar een betere match. Dat betekent dat ik u door zal verwijzen of dat we samen naar een andere en betere oplossing zoeken.

3. Regelmaat

Het rendement van coaching staat of valt met regelmaat: geregelde bijeenkomsten en tussentijds de gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen.

Tijdens de sessies vindt terugkoppeling plaats en worden vervolgacties uitgezet.

4. Veilig leerklimaat

Bij coaching komen vaak persoonlijke thema’s aan de orde. Belangrijk is dat deze onderwerpen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen kunnen worden besproken.

Een veilig leerklimaat betekent ook dat de opdrachtgever (bijvoorbeeld de baas van de gecoachte) slechts over de hoofdlijnen van het coachingstraject wordt geïnformeerd, maar slechts dán als dit tevoren met de cliënt is besproken.

5. Gestructureerde sessies

Een goed coachingsgesprek scheelt uren werk. Voorwaarde is wel dat in de coachingssessie via een duidelijke structuur wordt gewerkt.

Het stappenplan voor coaching omvat in mijn praktijk zes fasen: – terugvragen – doel van deze sessie – actuele situatie – opties – conclusie – “huiswerk” en aanzet tot de volgende sessie.

6. Vragen stellen

Een goede coach vráágt en vraagt dóór. Hij of zij geeft geen instructies, dwingende adviezen of richtinggevende suggesties maar stelt vragen om een maximaal effect te bereiken.

De antwoorden leiden tot meer begrip, een hogere motivatie en een beter leerrendement.

7. Resultaten evalueren

Hebben de inzichten die worden opgedaan in de coachingsessies effect in de dagelijkse (werk)praktijk? Bij het wonen, studeren en / of werken en in de vrije tijd ?

Die vraag moet steeds centraal staan. Coaching is slechts een middel, geen doel op zich. Coach en cliënt moeten zich voortdurend rekenschap geven van bereikte en nog te behalen resultaten.

Coaching

Deze pagina wordt opnieuw opgemaakt.

Coaching bij echtscheiding

Deze pagina wordt opnieuw opgemaakt.

Synergetisch coachen

Deze pagina wordt opnieuw opgemaakt.
synergetisch coachen : www.osmoconsult.nl