Martin

martin

Mijn naam is Martin Wolf,
Kort voorstellen:
Ik ben geboren in 1957 onder de Stevenskerk in Nijmegen.

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Den Haag

Verliefd geworden in 1979 óp en getrouwd in 1985 mét Marieke Bosma en in die periode ook in het Westland gaan wonen.

In 1988 vader geworden van een zoon en in 1990 van een dochter waarmee een Koningswens voor ons beiden werd ingevuld. Ik ben trots op mijn beide kinderen, échte mensen-mensen, oorspronkelijk, recht door zee en met veel humor.

Weduwnaar sinds 2007 ná een heel kort ziekbed van Marieke.

Na de middelbare school de PABO gedaan in Den Haag (J.D. de Visser Smits) en vervolgens  orthopedagogiek (MO.A en MO.B) gestudeerd bij Fontys (destijds de Katholieke Leergangen).
Vervolgens allerlei andere  opleidingen gevolgd waaronder coachingsopleidingen en cursussen / opleidingen die specifieke gericht waren op het werkveld(zie mijn C.V.).
Mijn laatste opleiding dateert van 2012: synergetisch coachen en synergetisch leidinggeven bij Osmoconsult.

Na aanvankelijk voor de klas gestaan te hebben in het basisonderwijs en het VSO LOM ben ik in Den Haag aan het werk gegaan als pedagoog in het Consultatieteam Onderwijs Jeugdhulpverlening.

Ben beëdigd Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Westland. Heb een reeks aan bestuurlijke functies gehad waarbij het kind steeds vaak centraal stond.

Ik werk nu als locatiedirecteur van een middelbare school en heb sinds 1982 mijn eigen (orthopedagogische) coachings-praktijk.

Ik ben gedreven in het leven, bekend met de moeilijke dingen die óók in het leven kunnen gebeuren, maar geinspireerd door de kansen die ik steeds weer krijg en die steeds weer op mijn pad lijken te komen.
In het contact met mijn clienten wil ik graag nabij zijn, maar ik ben geen redder.

De verantwoordelijkheid voor uw persoonlijke verandering ligt nadrukkelijk bij u als client.

Door mijn hulp en interventies wil ik u wel graag nabij zijn.

U kunt dus op me rekenen.